Menu
Automation technology - data transmission and power supply
Suodata tuotteita
Koskettimien määrä
Ilmaisee pistoliittimen koskettimien lukumäärän.
Lukitus
Lukitus kuvaa, kuinka pistoke ja liitin on liitetty toisiinsa.
  • M12 Pistoliittimet voidaan kiinnittää ruuvaamalla. M tarkoittaa tässä metristä kierrettä ja luku ulkohalkaisijaa.
Suojausluokka
Standardin IEC60529 mukaisia suojausluokkia sovelletaan eri tuotteissa, ja ne antavat tietoa suojauksesta sisään tunkeutuvaa vettä ja kiinteitä aineita, kuten pölyä, vastaan.
  • IP20 Suoja sormilla kosketusta vastaan, suoja vieraita esineitä, Ø > 12,5 mm, vastaan. Ei suojaa vedeltä.
  • IP67 Täydellinen suoja kosketusta vastaan ja pölyn sisäänpääsyä vastaan. Suoja veden sisäänpääsyä vastaan hetkellisessä upotuksessa (syvyys: 1 m, kesto: 30 minuuttia).
  • IP68 Täydellinen suoja kosketusta vastaan ja pölyn sisäänpääsyä vastaan. Suoja veden sisäänpääsyä vastaan jatkuvassa upotuksessa (syvyys 2 m, kesto 24 tuntia), tilaus valmistajan ja käyttäjän sopimuksen mukaan.
Malli
Mallin valinnalla voidaan määrittää tiettyjä teknisiä tietoja, kuten esimerkiksi johdon lähtö tai koko.
Asennustapa
Pistoliittimet voidaan erotella asennustavan mukaan. Asennustapa kuvaa laitekoteloihin (laippa-asennus) kiinnitettävien ja johtoihin kiinnitettävien liittimien eron.
EMC
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) tarkoittaa, että pistoliitin on suojattu tai suojattava. Tämä on välttämätöntä silloin, kun pistoliittimellä siirrettävät signaalit tai tiedot sekä irralliset laitteet on suojattava sähkömagneettisilta häiriöiltä.
Tuotesegmentti
binder-käyttöalueet tai pistoliittimen tyyppi.
Koodaus
Pistoliitinelementit, tapit ja liittimet, on kohdistettava varmasti toisiinsa (koodaus) ennen lukitusta. Näin estetään virheellinen liitäntä.
  • M12-D Tämä koodaus kehitettiin 4-napaisena suojattuna liittimenä ja standardoitiin DIN EN 61076-2-101:n mukaisesti ensimmäisten kenttäväyläjohdotusten (esim. PROFINET) joukossa. Sitä käytetään tiedonsiirtoon, kun nopeus on enintään 100 Mbit/s. Tiedonsiirto lisääntyy koko ajan ja tulee entistä tärkeämmäksi.
  • M12-X Tämä koodaus kehitettiin erityisesti 8-napaiseksi suojattavaksi liittimeksi tiedonsiirtokäyttöön suurille datamäärille ja nopeuksille (esim. PROFINET). Standardoitu DIN EN 61076-2-109:n mukaan, liittimet muodostavat suhteellinen hyvän suojauksen ja voidaan käyttää tiedonsiirtonopeuden ollessa jopa 10 Gbit/s. Globaali tiedonsiirto lisääntyy koko ajan ja tulee entistä tärkeämmäksi.
Liitäntä
Liitäntätapa määrittää, kuinka johdot, langoitus tai piirilevyt kiinnitetään pistoliittimeen.